Identifikační a docházkové systémy - ACS/ID

Tyto prvky lze sloučit do jednoho systému - stačí 1 karta pro ovládání všech komponent. Integrace do systémů EZS a CCTV.

Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky zde nastíníme hlavní výhody jednotlivých systémů:

 • kontrola vstupu do areálu
 • kontrola vstupů do místností
 • kontrola vjezdů
 • kontrola obchůzky strážní služby
 • identifikace osob
 • evidence docházky
 • evidence výrobních operací
 • ovládání výtahu
 • objednávání a výdej stravy

KONTROLA VSTUPŮ DO MÍSTNOSTI

V každé firmě či instituci jsou prostory, kam má povolen vstup určitý okruh osob. AKTION nabízí možnost získat přesný přehled o tom, kdo vstoupil, jak dlouho se zdržel, který den a v kolik hodin. Dále informuje o pokusu vstupu neoprávněných osob nebo jiných neobvyklých událostech v objektu. Systém AKTION sestává z několika dílčích komponentů. Konkrétně pro kontrolu vstupů jsou to snímače identifikačních karet APR, adresovatelné řídící jednotky KSC, KPC a vyhodnocovací software ACL. Systém AKTION odemyká a zamyká křídlové dveře, posuvné lineární dveře, roletové dveře, turnikety, branky, atd. V SW databázi je pro zpětnou kontrolu zaznamenán veškerý pohyb osob v budově a všechny ostatní stavy (poplachy, výpadky napájení, sabotáže). AKTION je flexibilní, v praxi umožňuje napojení na další bezpečnostní systémy sloužící k ochraně objektu (EZS, EPS, CCTV, PA).

 • Možnost ovládání vnitřních a venkovních dveří
 • Náhrada klíčového hospodářství
 • Zvýšená bezpečnost prostor proti vniknutí osob
 • Monitorování dveří a pohybu osob v objektu
 • Možnost rychlých změn přístupových práv osob
 • Archivace všech událostí
 • Vyhledávání, třídění, tisk a export dat
 • Ochrana dat proti zneužití
 • Individuální nastavení parametrů řídící jednotky pro každé dveře
 • Kapacita systému 7.500 až 20.000 osob
 • Kontrola vstupů pro 64-128 dveří na 1 řídící PC
 • Prostředí W98,2000 a NT
 • Lokální nebo síťová instalace
 • Architektura Client-Server
 • Podpora databázových serverů MS SQL, MSDE
 • Možnost komunikace po síti ETHERNET

KONTROLA VJEZDŮ

Podobně jako při kontrole vstupů, umožňuje systém AKTION kontrolu vjezdů a výjezdů vozidel a to od privátních parkovišť přes podnikové vrátnice, až po placená parkoviště nebo velkokapacitní garáže. Tedy všude tam, kde je nutné zabezpečit průjezd oprávněným vozidlům (vlastníkům identifikační karty). Vše lze realizovat pomocí snímačů identifikačních karet AKTION, řídících jednotek KSC, vyhodnocovacího software ACL a příslušného vjezdového systému. Vjezdovým systémem mohou být např. elektrické závory, posuvné či křídlové brány, řetězové zábrany, apod. V kombinaci s ostatními kontrolními systémy je tak zajištěna maximální kontrola a ochrana objektu.

 • Monitorování vjezdů a výjezdů vozidel
 • Možnost kontroly průjezdu osobních a nákladních vozidel na jednom či více stanovištích
 • Využití pro systémy řízených parkovišť
 • Identifikace osobní kartou nebo vozidlovým transponderem
 • Čtecí vzdálenost osobních karet 10-60 cm, u vozidlových trasponderů až 2m
 • Archivace všech událostí
 • Vyhledávání, třídění, tisk a export dat
 • Kapacita systému až 7.500 vozidel
 • Prostředí W98,2000 a NT
 • Lokální nebo síťová instalace
 • Architektura Client-Server
 • Podpora databázových serverů MS SQL, MSDE
 • Možnost komunikace po síti ETHERNET

EVIDENCE NÁVŠTĚV

Identifikační karty lze využít nejen pro pracovníky jedné společnosti nebo úřadu, ale i pro evidenci dalších osob, které přicházejí do budovy. Nejčastěji jsou to návštěvy, které jdou za konkrétní osobou. Mohou to však být i zaměstnanci externích firem či servisní pracovníci. Tito lidé jsou při příchodu do objektu vybaveni kartou, která jim umožní vstup do příslušných prostor, výtahu či parkoviště, ale také zaznamená přesný čas příchodu, odchodu, popř. pohybu po budově. Při opakovaných návštěvách jsou návštěvníci evidováni v SW databázi, která podstatně urychlí opětovné vydávání karet. Systém Aktion v tomto směru výrazně šetří čas a práci osob na recepcích či vrátnicích. Pro maximální jednoduchost systému při správě návštěvních karet jsou určeny speciální „pohlcovací“ snímače, do kterých návštěvník při odchodu vhodí kartu.

 • Systém pro elektronickou evidenci návštěv
 • Náhrada evidence v ručně psaných sešitech
 • Odbourání vyplňování návštěvních lístečků
 • Zvýšení bezpečnosti prostor proti vniknutí osob
 • Kontrola počtu aktuálních návštěv na PC
 • Evidence doprovodu návštěvy identifikační kartou doprovázejícího
 • Automatické odepsání návštěvy při vhození karty do pohlcovacího snímače
 • Osobní databáze všech návštěvníků
 • Databáze všech příchodů, odchodů, délky pobytu, účelu a jména navštíveného
 • Tisk a export dat
 • Prostředí W98,2000 a NT
 • Lokální nebo síťová instalace
 • Architektura Client-Server
 • Podpora DB serveru MS SQL
 • Možnost komunikace po síti ETHERNET

EVIDENCE DOCHÁZKY

Řada firem a společností se setkává s problematikou evidence a vyhodnocení pracovní doby zaměstnanců. V současné době ještě stále existuje mnoho podob neefektivní evidence, jako např. vedení sešitu, vyplňování pracovních výkazů, píchací hodiny… Systém AKTION ušetří několikadenní práci účetních s výpočty odpracované doby zaměstnanců. Evidence docházky je zaznamenávána pomocí inteligentních terminálů TSC a bezkontaktních identifikačních karet. Na terminálech TSC lze provádět registraci začátku, konce nebo několika typů přerušení pracovní doby. Docházkový software MDO zpracuje veškeré informace o pracovní době jednotlivých osob z předdefinovaných formulářů a data převede do mzdové agendy. Systém využívá nejmodernější informační technologie současnosti, díky nimž splňuje požadavky i nejnáročnějšího zákazníka.

 • Komplexní využití systému pro zpracování docházkových dat osob
 • Jednoduchá obsluha všech zařízení
 • Převod dat do mzdových programů
 • Individuální nastavení evidence docházky jednotlivých osob
 • Vysoká průchodnost systému 1osoba / 1 sek.
 • Zobrazení času, typu akce, čísla čtené karty a jména osoby při identifikaci karty
 • Informace o odpracované době, saldu, přesčasech
 • Možnost nastavení uživatelských textů na displeji
 • Prostředí W95,98,2000 a NT
 • Lokální nebo síťová instalace
 • Architektura Client-Server
 • Podpora databázových serverů MS SQL, MSDE
 • Možnost komunikace po síti ETHERNET

OBJEDNÁVÁNÍ A VÝDEJ STRAVY

Aktion využívá identifikačních karet a snímačů karet také k automatizaci objednávek a kontrole výdeje stravy. Je určen pro hromadné stravování v závodních jídelnách či nemocnicích. Styk strávníka se systémem je zprostředkován bezkontaktní kartou, která jej jednoznačně identifikuje jak při objednávkách přes příslušný snímač, tak při výdeji. Systém řeší restaurační, objednávkový i kombinovaný způsob stravování. V jedné jídelně se mohou stravovat jak zaměstnanci, tak externí osoby či firmy. Umožňuje objednávání a výdej teplé i studené stravy, výběr jídelny nebo nákup potravin v kantýně. Platby je možné provádět zálohově, srážkou ze mzdy či v hotovosti na pokladně. Systém vyúčtování strávníků eviduje platby jednotlivých uživatelů, a to včetně příspěvků od zaměstnavatele, a je navržen tak, aby pokryl všechny formy ůhrady stravy. Aktion je tím pravým řešením kvalitního stravovacího systému.

 • Systém pro řešení automatizace agendy stravovacích zařízení
 • Pokrytí všech oblastí souvisejících s výrobou a distribucí stravy, včetně složitých dietetických provozů
 • Evidence strávníků a objednávek
 • Objednávání stravy z kartových terminálů nebo objednacích PC s dotykovou obrazovkou
 • Možnost provozu více jídelen v jednom systému
 • Vyúčtování strávníků, vedení účtů
 • Plánování stravy, sestavování jídelníčků
 • Expedice stravy
 • Tvorba žádanek pro sklad, napojení na skladové hospodářství
 • Archivace všech událostí
 • Fakturace rozdělená dle odběratelů
 • Prostředí W95, 98, NT
 • Architektura Client-Server
 • Podpora databázových serverů MS SQL
 • Možnost objednávání po síti LAN

 

Poptávkový formulář

Zašlete nám ke zpracování nezávaznou poptávku.

Aktuality

Obchodníci ročně přijdou až o 9 miliard korun

Počty krádeží v českých obchodech razantně narůstají. Obchodníci ročně přijdou až o 9 miliard korun. Počty krádeží v českých obchodech razantně ...

Profi alarm nebo levná sada?

PROFI alarmy vs. levné sady  Jistě jste se setkali při výběru EZS s levnými GSM sadami. V čem je jejich nevýhoda? Po dokončení stavby a zařizování ...

Povinnosti správce kamerového systému

Jaké jsou povinnosti správců provádějících zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů? Úřad pro ochranu ...

zobrazit vše »

Reference

Město Dvůr Králové nad Labem

Rozšíření MKDS ve Dvoře Králové

Dítě Logistic s.r.o.

CCTV - kamerové systémy

AKT plastikářská technologie s.r.o.

CCTV - kamerové systémy

zobrazit vše »