Kamerové systémy - CCTV

Kamerové systémy CCTV jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející oblastí v ochraně majetku. Tyto systémy jsou vhodné zejména jako podpora klasické EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací v obchodních domech slouží CCTV zejména v oblasti venkovních ochran ve spojení s perimetrickýmy prvky zabezpeční (IR závory, MW bariéry, Plotová ochrana, Zákopové kabely, venkovní PIR detektroy atp.) Hlídací služba nemusí ověřovat příčinu poplachu přímo na místě, ale může pomocí kamery pozorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat na nejrůznějších typech rekordérů. Moderní systémy archivují záznam v digitální podobě na HDD. Z rekordéru je možné data vypálit na CD/DVD, státnout do PC pomocí USB nebo LAN/WAN.

Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Uzavřené televizní okruhy jsou začleňovány do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Kamerové systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel. Systémy CCTV můžeme rozdělit do 4 podmnožin:

Konvenční – analogové

Přes rostoucí zájem o síťové IP kamery si analogové CCTV kamery stále drží pevnou pozici na CCTV trhu. Výrobci analogových CCTV kamer se v poslední době soustřeďují především na vývoj dokonalejších obrazových senzorů a digitálních procesorů ke zlepšení kvality obrazu. Z hlediska použití jsou analogové kamery nabízeny v různém designovém provedení, např.: boxové kamery se standardním C/CS úchytem objektivu, zapouzdřené venkovní kompaktní kamery s integrovaným objektivem a IR LED přisvětlením (ve tvaru válce nebo polokoule s antivandal zodolněním), interiérové kamery ve tvaru kostičky, válečku nebo polokoule, ale rovněž miniaturní a skryté, resp. maskované kamery, kamery s integrovaným záznamem obrazu a zvuku, otočné PTZ kamery se zoom objektivem (autodome/speeddome kamery) apod.

Hlavní výhody analogových systémů

 • jednoduchost instalace
 • možnost vzdáleného přístupu k videorekordérům přes LAN / Internet nebo z mobilních zařízení 3G (telefony, tablety apod.)
 • cena

Digitální – IP kamery

S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. IP kamery (IP – „Internet Protocol“). V pouzdře IP kamery je kromě kamerového modulu vestavěn rovněž webový video server, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci videosignálu a jeho distribuci do počítačové sítě (LAN/Internet). IP kamera je opatřena Ethernet konektorem (RJ-45), takže ji lze přímo připojit ke switchi ve firemní lokální síti (LAN), nebo například k ADSL routeru, který zajišťuje připojení domácnosti nebo firmy k Internetu. IP kamery mají implementované webové stránky, které umožňují sledovat obraz z kamery z kteréhokoliv místa v síti (LAN / Internet) pomocí standardního webovského prohlížeče (např. Internet Explorer). Designové provedení IP kamer je obdobné jako u analogových. Jsou k dispozici box IP kamery s CS-úchytem pro objektiv, kompaktní IP kamery pro vnitřní nebo venkovní prostředí (případně s funkcí day & night a IR přisvětlením), mini-dome IP kamery (včetně antivandal modelů), otočné auto-dome IP kamery se zoomem atd. Možnosti využití IP kamer jsou téměř neomezené. Kromě zabezpečovacích a sledovacích aplikací se IP-kamery často používají jako tzv. on-line kamery k přímému přenosu na Internetu (sledování dopravy, průběhu stavby, sněhové zpravodajství ze zimních středisek apod.).

Výhody IP kamer

 • Výhodou IP kamerových systémů je především jejich otevřenost v tom smyslu, že z kteréhokoliv místa na světě s připojením k Internetu může uživatel s příslušnými přístupovými právy vzdáleně sledovat a nahrávat živé video záběry.Kamerové IP systémy lze snadno rozšiřovat; protože datový signál nedegraduje ani při přenosu na velké vzdálenosti, lze budovat kamerové systémy velkého rozsahu a složitosti. K vybudování IP kamerového systému lze využit kabeláž stávající počítačové sítě (LAN / Internet); není tedy nutné pokládat samostatnou koaxiální kabeláž, jak je tomu u analogových CCTVsystémů.
 • Zejména při budování rozsáhlých kamerových systémů tak lze při využití IP technologie dosáhnout významných úspor (ve srovnání s využitím analogového systému).
 • Další předností je možnost centrálně (nebo i z více míst) vzdáleně spravovat rozsáhlý distribuovaný systém. Z nadstavbového software nebo sí‘tového rekordéru je možné provádět video management velkého počtu kamer, často geograficky velmi vzdálených.
 • Moderní a rychle se rozvíjející disciplínou v oblasti síťového video monitoringu je tzv. inteligentní analýza obrazu, která zahrnuje například tyto funkce: inteligentní detekce pohybu, detekce odložených nebo zmizelých objektů, rozpoznávání registračních značek vozidel (SPZ), rozpoznání lidského obličeje, počítání osob, detekce vandalismu (pospreyování nebo zakrytí kamery, rozostření objektivu, mechanické poškození kamery), atd.
 • Zatímco maximální rozlišení u analogových kamer je limitováno šířkou pásma, které je u normy PAL k dispozici, u digitálních IP kamer toto omezení odpadá. Díky neustále se zvyšující propustnosti počítačových sítí, zvyšování účinnosti kompresních technik a vývoji dokonalejších obrazových snímačů může rozlišení u IP kamer dosahovat až několika megapixelů.
 • Jinými výhodami jsou možnost využití technologie neprokládaného řádkování („Progressive Scan“) pro ostré snímání rychlých dějů, bezdrátový přenos (WiFi), napájení kamer po datovém kabelu (PoE - „Power over Ethernet“), obousměrný přenos audia, možnost integrace s dalšími síťovými systémy (kontrola přístupu, EZS apod.) a mnoho dalších.

HD-SDI technologie

HD-SDI („High Definition Serial Digital Interface“) je technologie, která byla až donedávna využívána výhradně ve studiové televizní technice („Broadcast Television“). Tato technologie je odvozena od SMPTE standardů, vyvinutých asociací „Society of Motion Picture and Television Engineers“ (SMPTE) a jejímu využití mimo profesionální techniku dosud bránila různá licenční ujednání. Díky mezioborové licenční smlouvě a partnerství mezi SMPTE a HDcctv Aliancí v roce 2009 bylo umožněno nasazení této technologie i v oblasti CCTV sledovacích systémů.

HD-SDI obrazové režimy

HD CCTV kamery HD-SDI technologie poskytuje vysoce kvalitní obraz s rozlišením až 1920x1080 resp. 1280x720 a s obrazovým formátem 16:9. Rozlišení 1920x1080 (ekvivalent 2Mpix) bývá zkráceně označováno 1080p resp. 1080i, podle toho, zda se využívá neprokládaný režim („p“ – progressive scan) nebo prokládané řádkování („i“ – interlaced scan). Obdobně pro rozlišení 1280x720 se používají zkratky 720p nebo 720i. V souvislosti s těmito režimy se můžeme v propagačních materiálech setkat rovněž s pojmy FullHD nebo HDTV (obvykle pro režim 1080i/p), případně HD nebo HD Ready (obvykle pro 720i/p). HD-SDI bezpečnostní kamery (HD CCTV kamery) využívají obvykle neprokládaný režim 1080p se snímkovou frekvencí 25fps (1080p25) resp. 30fps (1080p30) nebo režim 720p s frekvencí 50fps (720p50) resp. 60fps (720p60). HD CCTV kamery jsou k dispozici v nejrůznějších provedeních: standardní box kamery s CS úchytem pro výměnné objektivy, vnitřní mini dome kamery, venkovní anti-vandal dome kamery s IR přisvětlením, venkovní IR bullet kamery atd.

Přenos HD-SDI signálu

Nekomprimovaný digitální HD-SDI signál z kamer se přenáší po koaxiáním kabelu 75Ohm, pro připojení se používají standardní BNC konektory (doporučuje se použít kvalitní koaxiální kabel určený pro přenos signálu vysokého kmitočtu). Tím, že se přenáší nekomprimovaný signál po koaxiálním kabelu, nedochází k žádným prodlevám, obraz se nezasekává, nekostičkuje apod. Přenos signálu je nezávislý na propustnosti sítě, nedochází ke kolizím s jinými zařízeními v síti atd.. Délka přenosové trasy se pohybuje od 100m do 300m v závislosti na použitém kabelu. Pro dosažení větší vzdálenosti (až 1km) je pak možné použít HD-SDI repeatry. Pro překlenutí velmi velkých vzdáleností je pak možné využít přenos po optickém vlákně pomocí speciálních převodníků.

Nejdůležitější výhody HD-SDI kamerových systémů

 • Vysoké rozlišení až 1920 x 1080, snímková rychlost až 25 fps v neprokládaném režimu.
 • Vysoká citlivost HD-SDI kamer (výrazně vyšší než u IP kamer s odpovídajícím rozlišením).
 • Příznivé ceny HD-SDI kamer (nižší než ceny IP kamer s odpovídajícím rozlišením).
 • Instalace HD-SDI kamerového systému je stejně jednoduchá jako u stávajícíh analogových systémů.
 • Nejsou vyžadovány pokročilé znalosti konfigurace síťových parametrů, jak je tomu u IP kamer.
 • Přenos HD-SDI signálů se děje po vyhrazených kabelových trasách. Provoz HD-SDI systému není závislý na zatížení a propustnosti
 • Přenosové sítě. Nedochází k prodlevám, kostičkování nebo zasekávání obrazu.
 • Plná kompatibilita HD-SDI kamer a rekordérů různých výrobců.
 • Možnost vzdáleného přístupu k HD-SDI videorekordérům přes LAN / Internet nebo z mobilních zařízení 3G (telefony, tablety apod.)

Hybridní – kombinace předchozích variant

Rozhodnutí jaký typ systému CCTV použít, předchází vždy důkladná analýza prostředí, způsobu použití a způsobu instalace v dané lokalitě.

Výhody systému CCTV

 • 24 hodinový monitoring střeženého prostoru
 • dokonalá archivace historie událostí (archivuje záběry z chráněného prostoru před, v průběhu i po vzniku mimořádné události)
 • dálkový dohled prostřednictvím LAN/WAN
 • kompatibilita a možnost integrace s ostatními bezpečnostními systémy
 • přesná lokalizace míst narušení s identifikací narušitele
 • napomáhá k odhalení případné nelojálnosti vlastního personálu
 • kontrola dodržování technologických a výrobních postupů
 • záznam průběhu měřených nebo sledovaných veličin (váhy, kasy, pokladny...)

Návrh Kamerového systému

Návrh kamerového systému je potřeba věnovat dostatečnou pozornost tak, aby výsledný efekt splňoval požadavky uživatele. Je nutno definovat cíle, které chceme instalací systému dosáhnout v závislosti na nich stanovíme návrh topologie jednotlivých kamer a jejich technické parametry. K tomu nám poslouží obrovská škála různých drůhů kamer, objektivů, krytů, držáků a v neposlední řadě zkušenosti z mnoha instalací CCTV.

Z čeho se kamerový systém skládá

 • kamery – černobílé, barevné, DEN/NOC, pro vnitřní a venkovní prostředí, minikamery o velikosti několika cm, dome kamery, motorické otočné kamery, kamery pro noční vidění
 • objektivy – obrovský výběr objektivů s různými ohniskovými vzdálenostmi. Objektivy s velmi úzkým úhlem záběru, širokoúhlé až pro rybí oko. Zoomové objektivy manuální nebo motorické. Kvalita a citlivost objektivu velmi výrazně ovlivňuje kvalitu získaného obrazu nebo pořízeného záznamu!
 • kryty – pro použítí kamer ve venkovním prostředí, chrání kamery před povětrnostními vlivy, bývají temperované
 • držáky – pro samostatné kamery nebo kamery v krytech
 • monitory – umožňují pozorování obrazu současně až ze 16 ti kamer na jedné obrazovce přepínače o ovládací
 • matice – umožňují rychlé pepínání obrazu z jednotlivých kamer, přepínání se děje tlačítky, joystickem nebo zcela automaticky, dle nastavení
 • videorekordéry, multiplexery, kontrolery – zařízení sloužící k záznamu obrazu z více kamer
 • zařízení pro pozorování v oblasti infra spektra

Dálkový dohled

Dnes velmi oblíbené a stále častěji vyžadovaná funkce kamerových systémů. Poskytuje možnost podívat se z jakéhokoli místa na světe na svůj kamerový systém. Nejčastěji je k dálkovému dohledu zapotřebí klientského software. Některá sofistikovanější zařízení umožňují dálkový dohled přes webový prohlížeč. V poslední době je v hojné míře využíván dálkový dohled prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou smartphony a tablety. Můžete v reálném čase sledovat, co se děje na firmě, v kanceláři, na chatě... kdykoli v době Vaší nepřítomnosti. V kterémkoli okamžiku je možno si zkontrolovat pohyb zaměstnanců a jejich činnost, dodržování technologických a výrobních postupů, výkon činnosti strážní služby, obrazově verifikovat poplachovou informaci z EZS nebo pohledem na váhu zkontrolovat správné namarkování ceny v obchodě. Na základě přístupových práv, je možné i studovat záznam z jednotlivých kamer a celý systém vzdáleně ovládat, nastavovat atp. Majitelé více provozoven ocení možnost kontroly všech svých podniků z jednoho místa.

Poptávkový formulář

Zašlete nám ke zpracování nezávaznou poptávku.

Aktuality

Obchodníci ročně přijdou až o 9 miliard korun

Počty krádeží v českých obchodech razantně narůstají. Obchodníci ročně přijdou až o 9 miliard korun. Počty krádeží v českých obchodech razantně ...

Profi alarm nebo levná sada?

PROFI alarmy vs. levné sady  Jistě jste se setkali při výběru EZS s levnými GSM sadami. V čem je jejich nevýhoda? Po dokončení stavby a zařizování ...

Povinnosti správce kamerového systému

Jaké jsou povinnosti správců provádějících zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů? Úřad pro ochranu ...

zobrazit vše »

Reference

Město Dvůr Králové nad Labem

Rozšíření MKDS ve Dvoře Králové

Dítě Logistic s.r.o.

CCTV - kamerové systémy

AKT plastikářská technologie s.r.o.

CCTV - kamerové systémy

zobrazit vše »