Elektronická požární signalizace - EPS

Systém elektrické požární signalizace (EPS) je soubor zařízení k vyhodnocování požární situace v objektu. Slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem. Včasná detekce vznikajícího požáru zabrání často mnohamilionovým škodám a zachrání mnoho lidských životů.

Základní jednotkou každého systému EPS je ústředna. Ta je schopná obsluhovat různé množství koncových zařízení, tedy hlásičů a detektorů.

Systémy EPS rozdělujeme do dvou podmnožin z hlediska jejich architektury

 • Konvenční systémy
  Jsou vhodné zejména pro méně náročné aplikace s menším počtem koncových prvků. Obvykle bývají 1-24 smyčkové. Na jednu smyčku lze připojit maximálně 30 koncových prvků.
  Hlavní výhodou těchto systémů je jejich cena.
 • Adresovatelné systémy
  Dokáží na jedné průběžné (zpravidla kruhové) smyčce ovládat stovky koncových zařízení s konkrétními adresami. Přitom lze jednotlivé skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče samostatně ovládat, nastavovat práh jejich cittlivosti a v případě potřeby je vypínat nebo zapínat.
 • Bezdrátové systémy
  Jejich využití je zejména v aplikacích, kde není možné z jakéhokoli důvodu instalovat kabely, případně existuje požadavek na snadnou přenositelnost systému. Typickou instalací jsou zejména památkově chráněné objekty, např. kostely, zámky atp. Vzhledem k tomu, že u těchto systémů odpadá nutnost náročného budování kabelových tras a rozvodů, vyniká instalace svojí rychlostí.

Systémy jsou obsluhovány klávesnicí nebo přímo z počítače přes běžné komunikační rozhraní. Informace o poplachu je obdobně jako u EZS možno předat na hasičský záchraný sbor, na telefon nebo na tablo obsluhy. Současně lze využít optické nebo zvukové signalizace. Součástí obslužných software obvykle bývají grafická zobrazení střeženého objektu se zákresem jednotlivých hlásičů. Při vyhlášení alarmu se pak obsluha snáže orientuje, ve které části objektu hrozí nebezpečí požáru a může včas provést varování a další nezbytná opatření. Nedílnou součástí stavební projektové dokumentace objektů, zpravidla bývají i projekty EPS. EPS je povinná v budovách, kde se předpokládá větší koncentrace osob. Projekt EPS je nutno nechat schválit reviznímu technikovi hasičského záchranného sboru u příslušného obvodu. Instalované systémy podléhají ze zákona každoroční revizi. Funkční a zrevidovaný systém EPS je další podmínkou pojišťovacích společností pro pojištění daného objektu.

Jaké hlásiče se obvykle používají?

 • Detektory kouře reagující na kouř vznikajícího požáru
 • Detektory tepla reagující na zvýšení teploty nad prahovou hodnotu
 • Termodiferenciální detektory reagují na prudký nárůst teploty
 • Tlačítka slouží k manuálnímu nahlášení požáru
 • Lineární hlásiče reagují na přerušení infračerveného paprsku kouřem
 • Plamenné hlásiče reagují na charakteristiku plamene
 • Hlásiče do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nasávací systém nasává kouř a provádí vyhodnocení – vzduchotechnika

Poptávkový formulář

Zašlete nám ke zpracování nezávaznou poptávku.

Aktuality

Obchodníci ročně přijdou až o 9 miliard korun

Počty krádeží v českých obchodech razantně narůstají. Obchodníci ročně přijdou až o 9 miliard korun. Počty krádeží v českých obchodech razantně ...

Profi alarm nebo levná sada?

PROFI alarmy vs. levné sady  Jistě jste se setkali při výběru EZS s levnými GSM sadami. V čem je jejich nevýhoda? Po dokončení stavby a zařizování ...

Povinnosti správce kamerového systému

Jaké jsou povinnosti správců provádějících zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů? Úřad pro ochranu ...

zobrazit vše »

Reference

Město Dvůr Králové nad Labem

Rozšíření MKDS ve Dvoře Králové

Dítě Logistic s.r.o.

CCTV - kamerové systémy

AKT plastikářská technologie s.r.o.

CCTV - kamerové systémy

zobrazit vše »