Trocha čistého vína o citlivosti kamer

V dnešní době je náš trh zaplaven celou řadou kamer od renomovaných výrobců až po levné kamery produkce z dálného východu. Pro porovnání parametrů jednotlivých kamer můžeme najít spousty hledisek. Cenou počínaje, přes různé technické parametry a mechanické provedení až po design. Je těžké se rozhodovat, kterou kameru pro jakou aplikaci zvolit. Nechci se v tomto článku zabývat rozsáhlou teorií a vysvětlování všech technických parametrů, které mají pro výsledný obraz zásadní vliv, ale chtěl bych pouze vysvětlit, jak je to s udávanou citlivostí kamer, neboli požadavkem na minimální osvětlení snímané scény tak, aby kamera generovala na svém výstupu obraz daných parametrů. Aby kamera mohla generovat na svém výstupu obraz, potřebuje k tomu objektiv. Jeden z důležitých parametrů objektivů je i jeho světelnost, která úzce souvisí s problematikou citlivosti. Světelnost objektivu udává, kolikrát je zmenšena velikost procházejícího světla objektivem při dané cloně. Světelnost se udává při plně otevřené cloně, protože v tomto případě je velikost procházejícího světla maximální. Světelnost objektivu je definována jako podíl ohniskové vzdálenosti a průměru čočky objektivu. F=f/D Dnes používané objektivy mají světelnost od 1.0 do 1.6. Jak je to tedy s tou citlivostí kamer. Důležité je, aby s citlivostí kamery byly udány i ostatní parametry při kterých je tato citlivost změřena – to jsou světelnost objektivu, výstupní úroveň signálu, rychlost závěrky (většinou 20ms). Pokud některý z těchto údajů chybí, NELZE porovnat takto udanou citlivost s ostatními. Pojďme se podívat, jak lze kouzlit s udávanou citlivostí na příkladech: Máme k dispozici objektiv F1.2 a porovnáme, která ze dvou kamer je citlivější: 1) 0,2 lux při F1.0 a 10 IRE 2) 0,5 lux při F1.2 a 50 IRE (v obou případech uvažujeme rychlost závěrky 20ms) Pokud porovnáme citlivost bez přepočtu na stejné podmínky, tak jednoznačně citlivější je kamera č.1. Pokud ale provedeme přepočet na stejné podmínky udání citlivosti, tak to dopadne následovně: Nejdříve přepočet na stejnou světelnost objektivu: 0,2*(1.2/1.0)^2 = 0.288lux A následně přepočet na stejnou úroveň videosignálu (IRE): 0.288 * 50/10 = 1.44lux Po tomto výpočtu je jasné, že kamera č.2 je mnohem (3x) citlivější. Závěrem lze pouze dodat, že v praxi se mnohdy nelze dopátrat podmínek, za kterých je udaná citlivost stanovená. Pouze seriózní renomovaní distributoři vše uvádějí tak jak se má. Když ale ten tlak na cenu je tak velký … tak proč stavět CCTV systémy technologicky odpovídající dnešní době, když vlastně o technické řešení vůbec nejde. Škoda!!!